Chưa có ai trúng lô độc đắc 44 triệu Gia kim

Một điểm bán số LottoMax

Toronto: Đã không có người trúng lô độc đắc 44 triệu dollars của cuộc xổ số LottoMax diễn ra trong ngày thứ sáu 8 tháng giêng.

Vésố trúng có mang các số 13,15,21,24,25,36, 48 và số bonus là 10
Như thế vào kỳ xổ sau ngày 15 tháng giêng, lô độc đắc của loại vé Lotto Max sẽ lên đến 50 triệu dollars và sẽ có thêm 6 lô trúng , mỗi lô 1 triệu dollars.

Tưởng cũng nên nói thêm là trong kỳ xổ số Lotto Max vào ngày Gíang sinh 25 tháng chạp vừa qua, có một vé số trúng lô độc đắc 60 triệu dollars, bán ra ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, nhưng người hay một nhóm người trúng số, chưa ra mặt để lãnh tiền trúng số này.

Trong khi đó, Hoa Kỳ cũng trong cơn sốt khi người ta xếp hàng mua vé số Powerball, mà lô độc đắc đã lên đến 900 triệu Mỹ kim hay 1.3 triệu Gia kim.

Cư dân Canada cũng có quyền mua vé số Mỹ, nhưng có một điểm khác biệt giữa hai loại vé số Canada và Mỹ, là tiền trúng số ở Canada không bị đóng thuế, trong khi tiền trúng số ở Mỹ sẽ bị đánh thuế, và tùy theo cách lãnh tiền: nếu muốn lãnh tiền mặt ngay một lúc, người trúng số ở Mỹ không nhận được tổng số tiền như đã định, vì số tiền đó dự trù sẽ chia ra cho 30 năm.

Như trường hợp lô độc đắc 800 triệu Mỹ kim Powerball: nếu người trúng số ở tiểu bang New York, có thể lãnh số tiền này chia đều trong vòng 30 năm. Còn muốn lãnh hết 1 lần thì chỉ được 496 triệu Mỹ kim, nhưng trong số 496 triệu này, chính quyền Mỹ sẽ giữ lại 186.97 triệu Mỹ kim cho tiền thuế, và người trúng chỉ lãnh có 309 triệu Mỹ kim, chứ không phải 800 triệu như số đăng trên báo.

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*