Cảnh sát Langley, BC điều tra một gói đồ khả nghi

Đơn vị xử lí nổ tại Langley, BC đã được gọi đến vào sáng nay, thứ 3 ngày 29 tháng 3, sau khi một túi vải khả nghi và không rỏ nguồn gốc được phát hiện đặt trên một chiếc ghế phía trước các của hàng trong khu vực The Gloucester.

Túi vải được phát hiện vảo khoảng 5 giờ 30 sáng nay tại khu vực 27000 block trên đường Gloucester Way. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cảnh sát liên bang (RCMP) cho biết đội xử lí nổ đang rất cẩn để xử lý công việc.

Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết…

Nguồn: vietcan.ca

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*