Những thay đổi sẽ có trong Luật quốc tịch mới của Canada

Ảnh minh họa

Đạo luật sửa đổi luật quốc tịch đã được đưa ra thảo luận hôm thứ 6 ngày 1 tháng tư vừa qua, ngay ngày đầu tiên làm việc trở lại của Quốc hội Canada. Nếu đạo luật được thông qua sẽ có rất nhiều thay đổi theo hướng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho vấn đề nhập cư của Canada.

Theo đó, đạo luật sửa đổi luật quốc tịch Canada (An Act to Amend the Citizenship Act) được trông đợi sẽ tạo sự linh hoạt hơn cho những người đang cố gắng để hội đủ yêu cầu nộp hồ sơ thi quốc tịch và rút ngắn thời gian định cư để gia nhập quốc tịch, bãi bỏ quy định cho phép chính phủ tước quốc tịch những người có 2 quốc tịch có hành vi chống lại lợi ích quốc gia.

Bỏ các nền tảng lợi ích quốc gia để thu hồi quốc tịch

Vào tháng 5 năm 2015, luật quốc tịch thay đổi, tạo ra nền tảng cho việc tước quốc tịch đối với những người có 2 quốc tịch có những hành vi gây nguy hại cho lợi ích quốc gia của Canada. Căn cứ vào những các định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố, tội phản quốc, tội phản quốc hoặc làm gián điệp tùy thuộc vào bản án mà người phạm tội nhận được, hoặc là thành viên trong lực lượng vũ trang hoặc một vũ trang có tổ chức tham gia vào các xung đột vũ trang với Canada, dự luật mới sẽ bãi bỏ những quy căn cứ đó.

Tuy nhiên, việc tước quốc tịch vẫn sẽ giữ nguyên cho các tội gian lận tài liệu và làm đại diện bất hợp pháp. Theo đó bộ trưởng vẫn sẽ có quyền tước quốc tịch những công dân trong các trường hợp gian lận, như gian lận thông tin cá nhân và cư trú. Toàn án liên bang vẫn sẽ vẫn tiếp tục được quyền tước quốc tịch công dân trong những trường hợp gian lận liên quan đến nhập cư trái phép gây nguy hại cho an ninh quốc gia, vi phạm quyền con người, tội phạm chiến tranh và tội phạm có tổ chức

Bỏ yêu cầu ở tại Canada sau khi được gia nhập quốc tịch

Vào tháng 6 năm 2015, luật quốc tịch đã được chính phủ tiền nhiệm bắt buộc những người nộp hồ so thi quốc tịch phải xác nhận là có ý định ở lại Canada sau khi đã được nhập tịch. Điều này tạo ra một điều khoản làm cho những người mới gia nhập quốc tịch lo ngại rằng họ có thể bị tước quốc tịch trong tương lai nếu họ di chuyển và sống ở mội nơi ngoài Canada. Và chính phủ Đảng Tự do muốn bỏ điều khoản này đi bởi vì theo họ tất cả người dân Canada đều có quyền sống ở bên ngoài Canada, đây cũng là quyền được ghi trong hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada.

Giảm thời gian có mặt tại Canada để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Nhằm tạo sự nhanh chóng cho những người định cư gia nhập quốc tịch, chính phủ Đảng Tự do đã đề xuất giảm thời gian hiện diện ở Canada bắt buộc để nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch còn 3 năm (1095 ngày) trong khoảng thời gian 5 năm. Điều này đồng nghĩa với việc những người mới nhập cư sẽ được nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch sớm hơn 1 năm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thuận lợi hơn cho việc du lịch hoặc làm việc ngoài Canada.

Theo quy định của Luật quốc tịch hiện hành (chưa sửa đổi) thì người nhập cư phải hiện diện (sinh sống thực sự) tại Canada 4 năm (1,460 ngày) trong vòng 6 năm mới hội đủ điều kiện để đăng ký gia nhập quốc tịch Canada.

Chập thuận thời gian có mặt tại Canada trước khi có Thẻ xanh (Permanent Resident card – PR) để tính cộng vào thời gian cho việc đăng ký gia nhập quốc tịch.

Theo Luật quốc tịch hiện hành, thời gian một người có mặt tại Canada trước khi được định cư (permanent resident) tại Canada (ví dụ: du học sinh) sẽ không được tính để có đủ ngày hiện diện tại Canada cho mục đích nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch, nghĩa là số ngày hiện diện tại Canada chỉ được tính từ khi một người có thẻ xanh (PR) và có mặt thực sự tại Canada.

Theo dự luật mới, chính phủ Đảng Tự do sẽ tính luôn thời gian một người có mặt tại Canada trước khi có PR để cộng vào thời gian hiện diện tại Canada cho đủ yêu cầu để nộp hồ sơ gia nhập quốc tịch. Theo đó mỗi ngày ở Canada của những người chưa có PR (no-permanent) sẽ được tính bằng 1/2 ngày thực sự hiện diện tại Canada, và thời gian được tính tối đa là 1 năm, nghĩa là có mặt ở Canada 2 năm trước khi có PR.

Theo giải thích của chính phủ, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người mới nhập cư sớm xây dựng một cuộc sống thành công tại Canada, giúp các gia đình xum họp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế Canada.

Sự thay đổi này cũng nhằm khuyến khích những cá nhân có kinh nghiệm lao động đến Canada để học và làm việc, cũng như tạo lợi ích cho các nhóm người như những người được bảo vệ, cha mẹ và ông bà mang visa du lịch.

Loại bỏ điều khoản phải có mặt 183 ngày mỗi năm để đủ điều kiện nộp hồ sơ thi quốc tịch.

Theo Luật quốc tịch hiện hành có điều khoản yêu cầu phải bắt buộc hiện diện thực sự (physical presence) 183 ngày mỗi năm (calendar year – từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm) trong 4 năm trong khoảng thời gian 6 năm mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Và dự luật (bill) thay đổi Luật quốc tịch đề xuất bỏ điều khoản này trong các yêu cầu để đủ điều kiện nộp hồ sơ xin gia nhập quốc tịch.

Sửa đổi độ tuổi bắt buộc thi quốc tịch.

Kể từ khi Luật quốc tịch Canada ra đời vào năm 1947, người xin gia nhập quốc tịch phải có vốn liếng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cũng như phải biết về trách nhiệm và quyền hạn của công dân.

Chính phủ tiền nhiệm đã thay đổi Luật quốc tịch, thay đổi độ tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch từ 18 – 54 tuổi thành 14 – 64 tuổi. Chính phủ Đảng Tự do hiện tại đề xuất chuyển độ tuổi bắt buộc phải thi quốc tịch thành 18 – 54 tuổinhư trước kia, loại bỏ rào cản cho những người trẻ và người lớn tuổi muốn gia nhập quốc tịch.

Theo giải thích, những người trẻ thì họ đã được học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, cũng như đã biết đầy đủ kiến thức về Canada trong trường học; còn những người lớn tuổi thì học đã học được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết trong cuộc sống hằng ngày qua các dịch vụ công cộng.

Những người ở độ tuổi từ 18 – 54 tuổi vẫn phải yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, có thể trò chuyện, hiểu các hướng dẫn đơn giản và biết sử dụng ngữ pháp căn bản. Điều này nghĩa là vẫn phải có một giấy chứng nhận về trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Một số thay đổi khác:

Bị kết án có điều kiện: Luật quốc tịch hiện tại cấm một người đang bị quản chế sau khi được tạm tha hoặc bị tạm giam trong một trại cải tạo, tù gia nhập quốc tịch Canada hoặc không được tính vào thời gian hiện diện tại Canada. Tuy nhiên, quy định đó không bao gồm những bản án điều kiện (như bị kết án phục vụ công cộng với những điều kiện nhất định) thực hiện tại Canada. Như vậy thì hiện tại những người bị kết án có điều kiện có thể được gia nhập quốc tịch hoặc được tính thời gian hiện diện tại Canada. Những sửa đổi này sẽ được áp dụng cho các hồ sơ mới và những hồ sơ đang xử lý.

Trong thời gian chờ tuyên thệ: Theo Luật cũng cố công dân Canada (The Strengthening Canadian Citizenship Act) có một quy định đó là không cho phép một người tuyên thệ nhập tịch nếu trong thời gian chờ đợi tuyên thệ mà vi phạm các điều kiện cần thiết để nộp hồ sơ gia nhập quốc tịch.

Chính quyền tiền nhiệm đã thay đổi điều này, theo đó không ai có thẩm quyền ngăn chặn một người tuyên thệ gia nhập quốc tịch trong trường hợp này. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho những hồ sơ nhận sau ngày 11 tháng 6 năm 2015, khi mà Luật cũng cố công dân Canada có hiệu lực.

Tuy nhiên, thời gian chờ đợi tuyên thệ gia nhập quốc tịch vào khoảng 2 – 3 tháng, và chính phủ Đảng Tự do đề xuất thay đổi nó, nghĩa là tất cả những người đang chờ đợi tuyên thệ vẫn phải thực hiện các yêu cầu trong hồ sơ xin gia nhập quốc tịch. Và thay đổi này áp dụng cho tất cả các hồ sơ, không cần biết là nhận vào lúc nào.

Khả năng thu giữ các tài liệu: Không giống như các thẩm quyền hiện có trong Luật bảo vệ người nhập cư và tị nạn, cơ quan xem xét hồ sơ không được quyền giữ lại những hồ sơ gian lận. Và chính phủ hiện nay muốn thay đổi nó, trao quyền cho cơ quan thẩm quyền theo Luật Quốc tịch để có thể thu giữ những tài liệu gian lận có được bao gồm các cuộc phỏng vấn trực tiếp và nghe được nhằm phục vụ cho các cuộc điều tra về gian lận và nghi phạm gian lận tài liệu.

Nguồn: vietcan.ca

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*