Đại hội Đảng XII: Phải bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình bày tham luận tại Đại hội

Lao động – Sáng nay, tại Đại Hội, các đại biểu đã thảo luận tập trung các nội dung quan trọng trong các văn kiện Đại Hội.

Trình bày tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội, Đại tướngNgô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Trong những năm tới, trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng đây cũng vẫn là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn.

Chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tình hình biển Đông có những khó khăn, thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có sự phát triển mới, yêu cầu cao, đan xen cả thời cơ thuận lợi và thách thức, khó khăn.

Đề cập đến những nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong thời gian tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược. Xây dựng nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe doạ bất cứ quốc gia nào. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc”.

“Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý hiệu quả các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh, quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, ông Lịch nhấn mạnh phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Lắng nghe và đối thoại với những ý kiến trái chiều

Ông Mai Văn Ninh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương trình bày tham luận nhấn mạnh vấn đề “tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo”. Nhiệm vụ trọng tâm là gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, giải quyết từ gốc, sớm các vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Ông Mai Văn Ninh đánh giá cao công tác tuyên giáo, đặc biệt sau 30 năm đồi mới. Tuy vậy, thời gian qua, công tác tuyên giáo vẫn chưa kịp với thực tiễn, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân.

Ông Ninh cho rằng, những bức xúc của nhân dân dù mức độ phức tạp đến đâu, nếu thông tin kịp thời, đúng đắn để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc sẽ được giải tỏa và ngược lại. Ông đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, công tác tuyên giáo phải chú trọng đến việc nghiên cứu khoa học, nhưng cần sát thực tế, bám thực tế để triển khai. Đặc biệt là đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhân dân. “Công tác tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn, mà phải đi trước đi trước để dự báo, định hướng” – ông Mai Văn Ninh nhấn mạnh.

Trong tham luận của mình, ông Ninh cũng thẳng thắn, cần phải chủ động lắng nghe, và sẵn sàng đối thoại với các ý kiến, suy nghĩ khác nhau, không tránh né những vấn đề nhạy cảm, đối thoại với những người có suy nghĩ, tiếng nói trái chiều.

Đây cũng là quan điểm của Bộ trưởng Công an, Đại tướng Trần Đại Quang. Trong tham luận đổi mới toàn diện công tác công an, đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh trật tự thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập toàn diện, đổi mới đất nước, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, tình hình thế giới diễn biết phứt tạp, các thế lực thù địch hoạt động, chống đối âm mưu lật đổ, hoạt động chống phá quyết liệt, vì vậy phải xây dựng lực lượng vững mạnh để chủ động trong mọi tình huống.

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*