Ông Nguyễn Sinh Hùng thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Giang Huy.

Với hơn 90% phiếu tán thành, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ thôi nhiệm vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia khi có nhân sự mới thay thế.

Cuối giờ chiều 30/3, trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả miễn nhiệm các chức danh với ông Nguyễn Sinh Hùng sau phiên họp kín kéo dài từ 10h30 sáng. Đoàn kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Huỳnh Văn Tý (Bình Thuận) làm trưởng đoàn.

Có 431 phiếu trên tổng số 477 đại biểu đồng ý miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội (chiếm 91%). 42 phiếu không đồng ý và 4 phiếu không hợp lệ.

Với chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, 430 phiếu đồng ý miễn nhiệm trong khi 41 phiếu không đồng ý.

Ngay sau phần công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm, trong đó đề cập hai nội dung. Thứ nhất là quyết định miễn nhiệm hai chức vụ nêu trên với ông Nguyễn Sinh Hùng. Thứ hai là quyết định này có hiệu lực khi bầu được người thay thế.

Nghị quyết được 455 đại biểu ấn nút thông qua (chiếm 92%), 4 ý kiến không tán thành và 4 không biểu quyết.

“Như vậy Quốc hội đã đồng ý miễn nhiệm, tuy nhiên ông Nguyễn Sinh Hùng vẫn làm nhiệm vụ cho đến khi bầu được Chủ tịch mới”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng vui vẻ tự thông báo.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đảm nhận vị trí người đứng đầu Quốc hội năm 2011. Cùng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông được nhiều đại biểu giới thiệu tái cử tại Đại hội Đảng khóa XII nhưng đã xin rút.

Chia sẻ về nhiệm kỳ của mình, ông cho biết “không còn gì trăn trở bởi hai nhiệm vụ quan trọng của người lãnh đạo đã hoàn thành”. Thứ nhất là những việc được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao ông đã “làm hết sức, tận tâm, tận lực, rèn luyện để vượt qua chính mình”. Thứ hai là chuẩn bị người thay thế mình.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất nhiệm kỳ với ông là thời gian soạn thảo và ban hành Hiến pháp 2013

Ông Nguyễn Sinh Hùng (70 tuổi) quê ở Nghệ An, từng kinh qua các vị trí: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính; Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế Trung ương; Cục trưởng Kho bạc Nhà nước; Thứ trưởng Tài chính; Bộ trưởng Tài chính.

Từ tháng 7/2006 đến trước khi làm Chủ tịch Quốc hội, ông giữ chức Phó thủ tướng, Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 8, 9, 10 và 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, Đại biểu Quốc hội khóa 10, 11, 12, 13.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (62 tuổi) được Bộ Chính trị giới thiệu thay thế ông. Quy trình bầu Chủ tịch khoá 14 sẽ diễn ra vào sáng 31/3. Nếu trúng cử, bà Ngân sẽ là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.

Trong 10 ngày tới, Quốc hội tiếp tục quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, đồng thời kiện toàn cơ cấu nhân sự các cơ quan Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ.

Cơ cấu nhân sự Quốc hội khóa 13.
Cơ cấu nhân sự Quốc hội khóa 13.

Nguồn: Vnexpress.net

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*