Biển báo 103c: Cấm rẽ trái hay cấm quay đầu?

Biển báo 103c gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn xe, giao thông vận tải, luật - Ảnh: Google

Trên các diễn đàn xe hơi rộ lên cuộc tranh luận gay gắt với hai luồng ý kiến về biển báo 103c – “cấm ôtô rẽ trái” hay cấm quay đầu.

Theo quy chuẩn 41, biển 123a có ghi dòng: “Nếu đặt biển cấm rẽ trái, các loại xe (cơ giới, thô sơ) cũng không được phép quay đầu.” Trong khi mô tả của biển 103c “cấm ôtô rẽ trái”, không hề có quy định cấm quay đầu.

Do vậy, người điều khiển phương tiện giao thông tỏ ra phân vân khi gặp biển báo 103c trên đường. Từ đó, xuất hiện hai luồng ý kiến đồng tình và phản đối.

Một số người cho rằng biển 103c trong “Quy chuẩn Việt Nam 41” không hề đề cập việc cấm quay đầu, do đó ôtô hoàn toàn được phép quay đầu. Do đúng với mô tả quy chuẩn, nên các hình thức suy luận khác hoàn toàn không chấp nhận.

Đặc biệt, khi nói rẽ trái là hành vi chuyển từ đường A sang B tại nơi cắt, xe phải tiếp tục đi trên đường B mới gọi là rẽ. Khi quay đầu thì xe không nằm trong trường hợp đó.

Đồng thời biển báo này nằm chung với nhóm 103a, 103b quy định về đường cấm, do vậy biển chỉ hiệu lệnh báo ôtô không được rẽ trái vào phần đường này chứ không điều chỉnh các hành vi khác như quay đầu, rẽ phải,…

Tuy nhiên, một số lại phản đối, muốn quay đầu thì phải rẽ trái trước, mà cấm rẽ trái thì cấm luôn quay đầu. Rõ ràng vẫn có một số biển cấm quay đầu nhưng không cấm rẽ trái. Do đó, biển cấm quay đầu được hiểu ngầm “thêm” rẽ trái mới tồn tại (như biển 103c).

Vậy theo bạn, biển 103c “cấm ôtô rẽ trái” thì ôtô có được quay đầu? Mời bạn đọc viết ý kiến của mình vào ô BÌNH LUẬN bên dưới bài viết. 

Nguồn: tuoitre.vn

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*