Nhà trường thay trại cải tạo?

Ảnh FB
Một bạn trẻ hiện là sinh viên cho biết: Bạn hiện đang là sinh viên, thỉnh thoảng đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đi tham dự phiên tòa “công khai” nên đã bị công an đến trường, gọi làm việc và gặp gỡ nhà trường đe dọa nhiều lần.
Hôm trước, sau khi bạn được đảng và nhà nước tuyên truyền về “tội ác ghê tởm” của Lê Quốc Quân, người đã từng “trốn thuế” mà trốn tận những …400 triệu đồng. Đó là theo cách tính của nhà nước. Đã vậy, Lê Quốc Quân bị bắt đến 9 tháng nhốt lại rồi vẫn cứ ngơ ngác không hiểu mình phạm tội trốn thuế ở chỗ nào, dù Lê Quốc Quân là Luật sư. Bạn suy nghĩ là tại sao con số 400 triệu lại to hơn hàng vạn lần con số hàng nghìn, hoặc chục nghìn tỷ? Do vậy bạn đi xem và bị công an chặn lại dọc đường. Chắc rằng “việc xử án đã có đảng và nhà nước lo”.
Hôm nay, về trường bạn được gặp Trưởng Khoa, Trưởng khoa nói:
– Nhà trường đã tiếp công an đến làm việc và đang chờ hình ảnh em đi biểu tình chống Trung Quốc hoặc đi đến Tòa án. Nếu có, nhà trường sẽ đuổi học. Bởi vì thà mất đi một học sinh, còn hơn là suốt ngày tiếp công an.
Mình nghe xong bảo với bạn ấy:
– Em nói với Nhà trường, rằng nhà trường phải gương mẫu trong việc bảo vệ sinh viên, em chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động của em, và nhà trường chỉ được căn cứ các quy định pháp luật và nội quy nhà trường nhưng phải phù hợp quy định pháp luật để xử lý.
Không thể chỉ vì phải tiếp công an nhiều mà nhà trường đuổi học sinh. Đó là việc làm trái pháp luật và vô đạo đức.
Việc công an đến nhà trường nhiều hay ít là việc của họ, không do sinh viên, nếu nhà trường có phong bì cho nó, thì ngày nó đến vài lần là thường. Nhà trường chỉ cần nói với công an là: Sinh viên là công dân, các anh làm việc với tư cách đó là công dân, còn nhà trường chỉ là nơi đào tạo chứ không phải là nhà tù hoặc cơ sở cải tạo.
Một số bạn trẻ cho biết: Nếu nhà trường nào đuổi học vô lý vì sinh viên yêu nước, không vi phạm pháp luật hoặc nội quy nhà trường trong phạm vi pháp luật mà chỉ là vì công an xúi. Thì sẽ phát động sinh viên trường đó và các trường khác đến trường đó biểu tình.
Một ý hay.
Đề nghị các bạn share ý tưởng này để cảnh báo những hành động lạm dụng biến trường học thành trại cải tạo.
FB Nguyễn Hữu Vinh

Lời bình

Email của bạn sẽ được giữ mật.


*